Whistleblowing we Włoszech: kluczowa rola prawnika Filippo Celoria i oprogramowania EuroEtica

Dowiedzmy się, w jaki sposób wiedza prawnicza i najnowocześniejsze oprogramowanie wspierają etykę korporacyjną i przejrzystość, ułatwiając zarządzanie whistleblowingiem zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Znaczenie whistleblowingu

Whistleblowing stał się kluczowym elementem ochrony etyki biznesowej i zapobiegania działaniom niezgodnym z prawem. Termin Whistleblowing pochodzi z języka anglosaskiego i oznacza „dmuchanie w gwizdek”, metaforę podkreślającą zamiar zgłoszenia niewłaściwego lub nielegalnego postępowania.

Przepisy i specyfika whistleblowingu we Włoszech

Whistleblowing we Włoszech jest regulowany przez ustawę 179/2017, zmienioną później dekretem 24/2023, który rozszerza jej zastosowanie na wszystkie podmioty prywatne zatrudniające ponad 50 pracowników i firmy podlegające jurysdykcji niektórych aktów Unii Europejskiej. Przepisy te wymagają od przedsiębiorstw ustanowienia kanałów zgłaszania naruszeń prawa krajowego i unijnego, przy jednoczesnym zapewnieniu poufności tożsamości sygnalisty i zapobieganiu wszelkim formom represji wobec sygnalisty. Wymaga to odpowiednich narzędzi i skutecznego modelu organizacyjnego do obsługi whistleblowingu.

Strategiczne znaczenie odpowiedniego oprogramowania do obsługi zgłoszeń nieprawidłowości

W tym kontekście zewnętrzne oprogramowanie okazuje się niezbędne do wspierania procesu zgłaszania nieprawidłowości w firmach zatrudniających ponad 50 pracowników. EuroEtica, na przykład, oferuje innowacyjne rozwiązanie, które skraca proces przyjmowania, monitorowania i zarządzania zgłoszeniami. Oferuje zaawansowane opcje, takie jak przesyłanie plików, bezpieczny czat i koordynację zespołu, w pełni spełniając wymagania RODO.

Innowacyjny wkład kancelarii Filippo Celoria w projekt EuroEtica Whistleblowing

Kancelaria prawnika Filippo Celoria, eksperta w dziedzinie prawa pracy, w znacznym stopniu przyczyniła się do ulepszenia „EuroEtica’s” Whistleblowing. Opierając się na swojej dogłębnej wiedzy na temat krytycznych kwestii w prawie pracy, a w szczególności sporów pracowniczych, prawnik Celoria zapewnił praktyczny punkt widzenia na zarządzanie whistleblowingiem, zdolny do zapewnienia codziennego, osobistego i wykwalifikowanego wsparcia. Ponadto, w celu zmaksymalizowania wsparcia dla potrzeb każdego użytkownika EuroEtica, interwencja prawnika Celoria może również polegać na opracowaniu konkretnych treści, w tym aktów prawnych niezbędnych do rozwiązania wszelkich sporów.

Projekt "EuroEtica": Ewolucja dla whistleblowingu

Projekt „EuroEtica” stanowi prawdziwy postęp w dziedzinie whistleblowingu, odpowiadając na potrzeby firm w zakresie zgodności z przepisami i najlepszymi praktykami. Oprogramowanie oferuje wszystkie niezbędne narzędzia do interpretacji danych, wskaźniki wydajności i inne konfigurowalne funkcje. EuroEtica to najnowocześniejsze oprogramowanie, które ułatwia zarządzanie whistleblowingiem, przyczyniając się do bardziej sprawiedliwego i przejrzystego środowiska pracy.

Prawnik i oprogramowanie raportujące: jak EuroEtica i prawnik Filippo Celoria wspierają firmy w zapewnieniu zgodności z przepisami

Ogólnie rzecz biorąc, wkład prawnika specjalizującego się w whistleblowingu, takiego jak Filippo Celoria, w połączeniu z wykorzystaniem zaawansowanego oprogramowania, takiego jak EuroEtica, staje się niezbędny dla ochrony i zabezpieczenia firmy. Radząc sobie ze złożonością sektora z kompetencjami i profesjonalizmem, prawnik Celoria i oprogramowanie EuroEtica oferują wartość dodaną w zarządzaniu i ochronie stosunków pracy, relacji z dostawcami i interesariuszami, a bardziej ogólnie wizerunku firmy, gwarantując skuteczne i etyczne zarządzanie kwestiami whistleblowingu.

La soluzione di segnalazione gratuita per la tua azienda.
Rozwiązanie do whistleblowingu dla Twojej firmy

Przydatne linki

HR
Zgodność
Firmy
Szkoły

Informacje kontaktowe

SoftGenia SRL
MILANO (MI) VIALE MONTE NERO 70 CAP 20135
Prawa autorskie 2023 SoftGenia SRL | Numer VAT i kod podatkowy 13220190964 | REA MI-2710671 | Kapitał zakładowy 10.000,00 €
apartmentenvelopeuserphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram