Il Whistleblowing w Irlandii

W Irlandii prawo dotyczące whistleblowingu to "The Protected Disclosures (Amendment) Act 2022". Zgodnie z tymi przepisami wewnętrzne kanały zgłaszania nieprawidłowości muszą być obsługiwane w bezpieczny sposób, zgodny z RODO i zapewniający poufność osoby zgłaszającej nieprawidłowości. Inspekcja "Workplace Relations Commission" jest odpowiedzialna za nadzorowanie i zapewnienie, że firmy ustanawiają oficjalne kanały zgłaszania nieprawidłowości i że są one prawidłowo wdrażane.
Brak ustanowienia takich kanałów może skutkować sankcjami karnymi.
Podnieś standard swojej firmy
Zacznij teraz
Dyrektywa UE w sprawie informowania o nieprawidłowościach

Dyrektywa UE w sprawie informowania o nieprawidłowościach

Dyrektywa UE w sprawie informowania o nieprawidłowościach ma zastosowanie do takich obszarów, jak zwalczanie nadużyć finansowych, korupcji, ochrony środowiska i bezpieczeństwa produktów. Zapewnia ona sygnalistom ochronę przed odwetem i dyskryminacją, wymagając od organizacji ustanowienia bezpiecznych wewnętrznych kanałów zgłaszania, a od państw członkowskich - kanałów zewnętrznych.

Tożsamość sygnalisty musi pozostać poufna, a informacje zwrotne na temat zgłoszeń muszą być przekazywane w odpowiednim czasie. Sygnaliści są prawnie chronieni, z prawem do środków zaradczych i porad prawnych. Wreszcie, organizacje muszą promować świadomość na temat whistleblowingu, a za naruszenie poufności lub przeszkody w zgłaszaniu nieprawidłowości przewidziane są sankcje.

Dlaczego warto korzystać z EuroEtica jako systemu whistleblowingu?

Wybierz EuroEtica, aby uzyskać system whistleblowingu, który kładzie nacisk na poufność, bezpieczeństwo i łatwość użytkowania. Nasza platforma gwarantuje anonimowe i bezpieczne zgłaszanie nieprawidłowości, wspierając przejrzystą i odpowiedzialną kulturę pracy. Zapobiegaj kryzysom i chroń integralność swojej organizacji dzięki EuroEtica.

Uproszczony proces

Sporządzany jest raport

Otrzymasz powiadomienie e-mail. Będziesz mógł wejść na platformę, aby wyświetlić sprawę.

Przejęcie odpowiedzialności za sprawę

W pierwszej kolejności należy zmienić status zgłoszenia na "przetwarzanie", aby zgłaszający zrozumiał, że jego zgłoszenie zostało rozpatrzone.

Dalszy dialog

Jeśli chcesz zadać dodatkowe pytania, możesz anonimowo porozmawiać z reporterem, zadając pytania lub prosząc o dostarczenie dokumentów.

Rozdzielczość

Po rozwiązaniu sprawy zmień status zgłoszenia na "Rozwiązane". Zgłaszający przyjmie to do wiadomości.
Bezpłatna wersja próbna

FAQ dotyczące EuroEtica i whistleblowingu

I rapporti sono archiviati in modo sicuro?

Assolutamente sì. Utilizziamo protocolli di crittografia e sicurezza all’avanguardia per garantire che tutti i rapporti e le informazioni in essi contenute siano archiviati in modo sicuro.

Chi ha accesso ai rapporti?

Solo il personale designato, come i responsabili della conformità o i team investigativi designati, ha accesso ai rapporti. Questo garantisce la riservatezza e un’indagine corretta e imparziale.

Per quanto tempo i rapporti vengono archiviati sulla piattaforma?

I rapporti vengono archiviati secondo le politiche di conservazione dei dati dell’organizzazione e in conformità con le leggi e le normative vigenti. Al termine del periodo stabilito, i rapporti vengono cancellati in modo sicuro.
La soluzione di segnalazione gratuita per la tua azienda.
Rozwiązanie do whistleblowingu dla Twojej firmy

Przydatne linki

HR
Zgodność
Firmy
Szkoły

Informacje kontaktowe

SoftGenia SRL
MILANO (MI) VIALE MONTE NERO 70 CAP 20135
Prawa autorskie 2023 SoftGenia SRL | Numer VAT i kod podatkowy 13220190964 | REA MI-2710671 | Kapitał zakładowy 10.000,00 €
apartmentenvelopeuserphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram