Promowanie przejrzystości i etyki w firmie: kluczowa rola infolinii ds. etyki i platform whistleblowingowych

Aby promować kulturę przejrzystości i etyki w organizacji, niezbędny jest bezpieczny i anonimowy system zgłaszania nieprawidłowości, często nazywany infolinią ds. etyki lub platformą whistleblowingową. System ten umożliwia pracownikom i interesariuszom poufne zgłaszanie przypadków niewłaściwego lub nieetycznego postępowania.

Kultywowanie przejrzystego i etycznego środowiska pracy

Wdrożenie takiego mechanizmu raportowania podkreśla zaangażowanie organizacji w uczciwe i otwarte środowisko pracy, w którym uczciwość jest priorytetem. Służy on nie tylko do zgłaszania wykroczeń, ale także zachęca pracowników do zgłaszania pomysłów na ulepszenie organizacji, odzwierciedlając zaangażowanie firmy w praktyki etyczne.

Korzyści z wdrożenia poufnego systemu raportowania

Korzyści dla pracowników

Bezpieczne raportowanie: Pracownicy mają możliwość bezpiecznego zgłaszania problemów, z gwarancją anonimowości.

Ochrona przed reperkusjami: Poufny charakter systemu stanowi zabezpieczenie dla sygnalistów, chroniąc ich przed potencjalnymi reperkusjami lub negatywnymi skutkami dla rozwoju ich kariery.

Korzyści organizacyjne

Wzmocnienie standardów etycznych: System ten umożliwia pracownikom zgłaszanie nieetycznych praktyk, demonstrując w ten sposób zaangażowanie firmy w uczciwość.

Zgodność z prawem: Niektóre przepisy, np. unijne, wymagają od organizacji określonej wielkości posiadania kanału raportowania, takiego jak ten system.

Zmniejszenie strat finansowych: Znaczna część rocznych strat w obrotach spowodowanych oszustwami może zostać złagodzona dzięki tym systemom, które są często bardziej skuteczne niż tradycyjne audyty.

Zmniejszenie rotacji pracowników: Rozwiązywanie problemów w miejscu pracy za pomocą tego systemu może poprawić środowisko pracy, zmniejszając rotację personelu i koszty związane z zatrudnianiem nowych pracowników.

Zwiększona produktywność: Rozwiązywanie wewnętrznych problemów może prowadzić do poprawy morale i zwiększenia produktywności.

Stymulowanie innowacji: Platforma ta może być również źródłem nowych pomysłów i sugestii dotyczących ulepszeń.

Unikanie negatywnego rozgłosu: Rozwiązując problemy wewnętrznie, organizacje mogą uniknąć publicznych skandali i negatywnego zainteresowania mediów.

Skuteczne strategie wdrażania

Optymalna wydajność systemu:

Jasno informować pracowników o swoim istnieniu i celu.

Zapewnienie dogłębnego szkolenia w zakresie jego użytkowania.

Przydziel dedykowany personel do obsługi alertów.

Zachowanie ścisłej poufności i anonimowości w procesie zgłaszania.

Wybór odpowiedniego systemu raportowania

Con EuroEtica è possibile conformarsi alle "Direttive dell'UE in materia di segnalazioni" e alle normative GDPR.

Wybór odpowiedniego systemu jest kluczowy. Musi być łatwy w użyciu, bezpieczny i elastyczny, z funkcjami takimi jak konfigurowalne narzędzia do raportowania i kompleksowe funkcje zarządzania, dostępne w wielu językach. Przestrzeganie standardów ochrony danych, w tym zgodność z RODO i certyfikacja ISO, a także funkcje takie jak szyfrowanie typu end-to-end, są niezbędne.

Idealny jest system, który płynnie integruje się z istniejącą infrastrukturą cyfrową organizacji, równoważąc funkcjonalność i bezpieczeństwo. Gwarantuje to, że system jest skutecznym narzędziem utrzymywania standardów etycznych w firmie.

La soluzione di segnalazione gratuita per la tua azienda.
Rozwiązanie do whistleblowingu dla Twojej firmy

Przydatne linki

HR
Zgodność
Firmy
Szkoły

Informacje kontaktowe

SoftGenia SRL
MILANO (MI) VIALE MONTE NERO 70 CAP 20135
Prawa autorskie 2023 SoftGenia SRL | Numer VAT i kod podatkowy 13220190964 | REA MI-2710671 | Kapitał zakładowy 10.000,00 €
apartmentenvelopeuserphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram