Whistleblowing w Holandii

W Holandii prawo dotyczące whistleblowingu znane jest jako „Wet Bescherming Klokkenluiders”. Holenderskie organizacje, zarówno prywatne, jak i publiczne, zatrudniające co najmniej 250 pracowników, muszą stworzyć wewnętrzne kanały raportowania. Od 17 grudnia 2023 r. obowiązek ten obejmie wszystkie firmy zatrudniające co najmniej 50 pracowników.
Ustawodawstwo z 2016 r., „Wet Huis voor Klokkenluiders”, chroni sygnalistów, którzy dokonują zgłoszeń w dobrej wierze, podczas gdy nowa dyrektywa UE w sprawie informowania o nieprawidłowościach dodatkowo wzmacnia tę ochronę, nakładając ciężar dowodu na pracownika i zapobiegając odwetowi.
Podnieś standard swojej firmy
Zacznij teraz
Dyrektywa UE w sprawie informowania o nieprawidłowościach

Dyrektywa UE w sprawie informowania o nieprawidłowościach

Dyrektywa UE w sprawie informowania o nieprawidłowościach ma zastosowanie do takich obszarów, jak zwalczanie nadużyć finansowych, korupcji, ochrony środowiska i bezpieczeństwa produktów. Zapewnia ona ochronę zgłaszających przed odwetem i dyskryminacją, wymagając od organizacji ustanowienia bezpiecznych wewnętrznych kanałów zgłaszania, a od państw członkowskich – kanałów zewnętrznych.

Tożsamość zgłaszającego musi pozostać poufna, a informacje zwrotne na temat zgłoszeń muszą być przekazywane w odpowiednim czasie. Sygnaliści są prawnie chronieni, mają prawo do środków prawnych i porad prawnych. Wreszcie, organizacje muszą promować wiedzę na temat zgłaszania nieprawidłowości, a za naruszenie poufności lub utrudnianie zgłaszania nieprawidłowości przewidziane są sankcje.

Dlaczego warto korzystać z EuroEtica jako systemu whistleblowingu?

Wybierz EuroEtica dla systemu whistleblowingu, który kładzie nacisk na poufność, bezpieczeństwo i łatwość użytkowania. Nasza platforma zapewnia anonimowe i bezpieczne zgłaszanie nieprawidłowości, promując przejrzystą i odpowiedzialną kulturę pracy. Zapobiegaj kryzysom i chroń integralność swojej organizacji dzięki EuroEtica.

Uproszczony proces

Sporządzany jest raport

Otrzymasz powiadomienie e-mail. Będziesz mógł wejść na platformę, aby wyświetlić sprawę.

Przejęcie odpowiedzialności za sprawę

W pierwszej kolejności należy zmienić status zgłoszenia na "przetwarzanie", aby zgłaszający zrozumiał, że jego zgłoszenie zostało rozpatrzone.

Dalszy dialog

Jeśli chcesz zadać dodatkowe pytania, możesz anonimowo porozmawiać z reporterem, zadając pytania lub prosząc o dostarczenie dokumentów.

Rozdzielczość

Po rozwiązaniu sprawy zmień status zgłoszenia na "Rozwiązane". Zgłaszający przyjmie to do wiadomości.
Bezpłatna wersja próbna

FAQ dotyczące EuroEtica i whistleblowingu

Czy raporty są bezpiecznie przechowywane?

Jak najbardziej. Korzystamy z najnowocześniejszych protokołów szyfrowania i bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne przechowywanie wszystkich raportów i zawartych w nich informacji.

Kto ma dostęp do raportów?

Dostęp do raportów mają wyłącznie wyznaczeni pracownicy, tacy jak specjaliści ds. zgodności lub wyznaczone zespoły dochodzeniowe. Zapewnia to poufność i właściwe, bezstronne dochodzenie.

Jak długo raporty są przechowywane na platformie?

Raporty są przechowywane zgodnie z polityką przechowywania danych organizacji oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i regulacjami. Po upływie określonego czasu raporty są bezpiecznie usuwane.
La soluzione di segnalazione gratuita per la tua azienda.
Rozwiązanie do whistleblowingu dla Twojej firmy

Przydatne linki

HR
Zgodność
Firmy
Szkoły

Informacje kontaktowe

SoftGenia SRL
MILANO (MI) VIALE MONTE NERO 70 CAP 20135
Prawa autorskie 2023 SoftGenia SRL | Numer VAT i kod podatkowy 13220190964 | REA MI-2710671 | Kapitał zakładowy 10.000,00 €
apartmentenvelopeuserphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram