POLICY COOKIES

CZYM SĄ „PLIKI COOKIES”

Cookies to pliki tekstowe i liczby, które są instalowane w pamięci Twojej przeglądarki podczas przeglądania strony internetowej na dowolnym urządzeniu umożliwiającym połączenie z Internetem (komputerze, smartfonie lub tablecie).

Za pomocą plików cookie osoby fizyczne mogą być powiązane z identyfikatorami internetowymi tworzonymi przez urządzenia, aplikacje, narzędzia i protokoły, z których korzystają. Przykładami plików cookie są adresy IP, znaczniki tymczasowe lub inne rodzaje identyfikatorów. Identyfikatory takie mogą pozostawiać ślady, które w szczególności w połączeniu z unikalnymi identyfikatorami i innymi informacjami otrzymanymi z serwerów mogą służyć do tworzenia profili osób fizycznych i ich identyfikacji.

Informacje zawarte w plikach cookies mogą obejmować dane osobowe, takie jak adres IP, nazwa użytkownika, unikalny identyfikator czy adres e-mail, ale mogą zawierać także dane nieosobowe, takie jak ustawienia językowe czy informacje o rodzaju urządzenia, z którego dana osoba używa do poruszania się po witrynie.

Pliki cookies mogą zatem pełnić ważne i różne funkcje, w tym monitorować sesje, przechowywać informacje o określonych konfiguracjach dotyczących użytkowników uzyskujących dostęp do serwerów, ułatwiać korzystanie z treści online itp. Można ich na przykład używać do śledzenia pozycji w koszyku zakupów online lub informacji wykorzystywanych do wypełniania formularza komputerowego.

Pliki cookies mogą być przechowywane trwale na urządzeniu używanym do przeglądania (tzw. „cookies trwałe”) do ustalonego z góry terminu wygaśnięcia (minuty, dni, lata) lub mogą być automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki (tzw. zwane „plikami cookie sesji”).”).

Pliki cookies mogą być instalowane przez witrynę odwiedzaną przez użytkownika (tzw. „pliki cookie pierwszej kategorii”) lub mogą być instalowane przez inne strony internetowe (tzw. „pliki cookie stron trzecich”).RODZAJE PLIKÓW COOKIES I POWIĄZANE Z nimi CELE

1) Pliki cookie i inne identyfikatory techniczne (art. 122 c. 1 dekret z mocą ustawy 196/03)

Są to pliki cookies umożliwiające transmisję komunikacji za pośrednictwem sieci komunikacji elektronicznej, a więc umożliwiające poruszanie się po serwisie.ZGODA UŻYTKOWNIKA NIE JEST WYMAGANA

2) Analityczne pliki cookie własne i stron trzecich

Własne i analityczne pliki cookie stron trzecich to pliki stosowane w celu zagwarantowania i ułatwienia działań ściśle niezbędnych do funkcjonowania Witryny w celu normalnej nawigacji po witrynie i umożliwienia powiązanych funkcji (takich jak na przykład umożliwienie uwierzytelniania w zastrzeżonych obszarach, zapamiętywania nawigacji, preferencji nawigacji, zapisywania produktów w koszyku, zapamiętywania wybranych kryteriów, takich jak język, zarządzanie rozkładem ruchu itp.) oraz do zbierania niektórych informacji w formie zbiorczej (anonimowej) o użytkownikach.

Są porównywalne z technicznymi plikami cookie (w związku z czym NIE jest wymagana Zgoda UŻYTKOWNIKA) tylko wtedy, gdy:

służą wyłącznie do tworzenia zbiorczych statystyk i dotyczą pojedynczego serwisu lub pojedynczej aplikacji mobilnej;
w przypadku osób trzecich co najmniej czwarty składnik adresu IP jest maskowany;
strony trzecie powstrzymują się od łączenia tych analitycznych plików cookie z innym przetwarzaniem (na przykład plikami klientów lub statystykami wizyt na innych stronach) lub od przekazywania ich stronom trzecim.
3) Profilujące pliki cookie i inne identyfikatory śledzące z funkcją NIETECHNICZNĄ

Służą do śledzenia konkretnych, zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania podmiotów, konkretnych działań lub powtarzających się wzorców zachowań podczas korzystania z oferowanych funkcji (grup) w celu pogrupowania różnych profili w jednorodne skupienia o różnej wielkości, tak aby było to również możliwe modulowanie świadczenia usługi oraz wysyłanie ukierunkowanych komunikatów reklamowych, tj. zgodnych z preferencjami wyrażanymi przez użytkownika podczas przeglądania sieci.

Wśród tych plików cookie stron trzecich znajdują się takie, które umożliwiają użytkownikom interakcję z sieciami społecznościowymi (Facebook, Twitter, YouTube, Vimeo itp.), a w szczególności udostępnianie treści witryn za pośrednictwem wyżej wymienionych kanałów.
PLIKI COOKIES WYKORZYSTYWANE W STRONIE

Strona nie wykorzystuje profilujących plików cookies w celu przesyłania komunikatów reklamowych;Pliki cookie i inne identyfikatory techniczne

DOMENA/NAZWA

Przetwarzane dane i CEL

CZAS TRWANIA

CZAS PRZECHOWYWANIA

ZGODA

WYCOFANIE ZGODY

Elementor

Motyw Wordpress witryny wykorzystuje ten plik cookie. Umożliwia to właścicielowi witryny wdrażanie lub modyfikowanie treści w czasie rzeczywistym.

nigdy

Nie

Nie

Cookie 
tak-zgoda

CookieYes używa tego pliku cookie do zapamiętywania preferencji użytkownika dotyczących zgody, aby były one przestrzegane podczas kolejnych wizyt na tej stronie. Nie gromadzi on ani nie przechowuje żadnych danych osobowych osób odwiedzających witrynę.

1 rok

Nie

Nie

_wpfuuid

Motyw Wordpress witryny wykorzystuje ten plik cookie. Umożliwia to właścicielowi witryny wdrażanie lub modyfikowanie treści w czasie rzeczywistym.

1 rok
1 miesiąc
4 dni

Nie

Nie

2) Analityczne pliki cookie własne i stron trzecich, porównane z technicznymi plikami cookie

NAZWA

Przetwarzane dane i CEL

CZAS TRWANIA

CZAS PRZECHOWYWANIA

ZGODA

WYCOFANIE ZGODY

wp-wpml_current_language

Śledzenie języka pochodzenia

Czas wymagany na sesję

Koniec sesji

Tak

Tak

_ga_

Google Anlytics wykorzystuje ten plik cookie do obliczania danych dotyczących odwiedzających, sesji i kampanii oraz do śledzenia korzystania z witryny za pomocą raportów analitycznych. Plik cookie analizuje informacje anonimowo i przypisuje losowo wygenerowany numer w celu rozpoznania unikalnych odwiedzających.

1 rok
1 miesiąc
4 dni

1 rok

Tak

Tak

_ga_*

Plik cookie jest używany przez Google Anlytics do przechowywania i liczenia odsłon..

1 rok

3) Profilujące pliki cookie i inne identyfikatory śledzące z funkcją NIETECHNICZNĄ

NAZWA

Przetwarzane dane i CEL

CZAS TRWANIA

CZAS PRZECHO
WYWANIA

ZGODA

WYCOFANIE ZGODY

Li
nk
Browser- Internet explorer
https://windows.microsoft.com/it-IT/internet-explorer/delete-manage-cookies
Browser – Google chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647

Browser Safari

https://support.apple.com/it-it/HT201265I
Browser Opera

https://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Browser Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Należy pamiętać, że pliki cookie stron trzecich podlegają bezpośredniej i wyłącznej odpowiedzialności tej samej strony trzeciej. Wiąże się to również z obowiązkiem przestrzegania przez zewnętrznych dostawców plików cookie odpowiednich przepisów. Z tego powodu odsyłamy do linków znajdujących się na stronach internetowych stron trzecich, gdzie użytkownik może znaleźć formularze gromadzenia zgody na pliki cookie i powiązane z nimi informacje.

INFORMACJA Ex art. 13 i 14 REG UE/679/2016


Informacje te przekazywane są na podstawie art. 13 i nast. Rozporządzenia UE 679/2016, wyłącznie dla witryny internetowej https://euretica.it, a nie dla innych witryn internetowych, do których użytkownik może uzyskać dostęp za pośrednictwem łączy dostępnych na samej witrynie.
Teksty, informacje i inne dane publikowane lub dostępne za pośrednictwem forów na tej stronie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie mają charakteru oficjalnego, chyba że zgodnie z obowiązującymi przepisami określono inaczej.
Softgenia Srl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za usługi oferowane przez strony trzecie, z którymi Witryna aktywowała łącze, ani za jakiekolwiek inne treści, informacje lub cokolwiek innego sprzecznego z prawem państwa włoskiego, znajdującego się w zasobach stron trzecich, do którego prowadzą dołączone linki .

KONTROLER DANYCH

Administratorem danych jest Softgenia Srl z siedzibą w Viale Montenero, 70 Mediolan, nr VAT. 13220190964 Rejestracja R.E.A MI - 2710671. Certyfikowany adres e-mail softgeniasrl@onepec.net

Inspektor ochrony danych
Inspektorem ochrony danych jest Eleonora Cerofolini z siedzibą w Mediolanie, Viale Montenero 70, z którym można się skontaktować pod adresem PEC softgeniasrl@onepec.net

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA
Podstawą prawną związaną z zarządzaniem plikami cookies jest wyłącznie Zgoda UŻYTKOWNIKA.

PRZEDMIOT – CEL I SPOSOBY PRZETWARZANIA
Powyższe tabele szczegółowo opisują przedmiot, cel i metody przetwarzania każdego pliku cookie.

DOSTĘP DO DANYCH I KOMUNIKACJA
Dane zbierane za pomocą plików cookies mogą być przetwarzane przez pracowników i współpracowników Administratora jako podmioty upoważnione do przetwarzania i/lub administratorów systemu.

MIEJSCE ZABIEGU
Zarządzanie i przechowywanie danych osobowych będzie odbywać się na serwerach znajdujących się na terenie Unii Europejskiej Administratora Danych i/lub firm zewnętrznych wyznaczonych i należycie wyznaczonych jako Przetwarzający Dane. Nasze serwery znajdują się obecnie we Włoszech. Dane nie będą przekazywane poza Unię Europejską. W każdym przypadku przyjmuje się, że Administrator danych, jeśli zajdzie taka potrzeba, będzie miał prawo przenieść lokalizację serwerów do Włoch i/lub Unii Europejskiej i/lub krajów spoza UE. W takim przypadku Administrator danych zapewnia, że ​​przekazanie danych spoza UE odbędzie się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ustalając, w razie potrzeby, umowy gwarantujące odpowiedni poziom ochrony i/lub przyjmując standardowe klauzule umowne przewidziane przez Komisję Europejską i prosząc o Twoją wyraźną zgodę.
Przetwarzanie Danych Osobowych będzie odbywać się w siedzibie administratora danych oraz na serwerach OVHCloud https://www.ovhcloud.com/it/personal-data-protection/- zlokalizowanych we Francji.

PRZEKAZYWANIE I UDOSTĘPNIANIE DANYCH
Softgenia Srl NIE przeprowadza żadnego przesyłania ani rozpowszechniania takich danych.PRAWA ZAINTERESOWANEGO

Jako osobie zainteresowanej przysługują Ci uprawnienia, o których mowa w art. 15 RODO, a dokładnie prawa:
A) Uzyskać potwierdzenie istnienia lub braku danych osobowych dotyczących Ciebie, nawet jeśli nie zostały jeszcze zarejestrowane, oraz ich przekazanie w zrozumiałej formie;
B) Uzyskaj wskazanie:
o Pochodzenie danych osobowych;
o Cele i sposoby przetwarzania;
o Logika stosowana w przypadku przetwarzania realizowanego za pomocą instrumentów elektronicznych;
o Dane identyfikacyjne właściciela, zarządcy i przedstawiciela wyznaczonego na podstawie art. 5 ust. 2 Kodeksu Prywatności oraz art. 3 ust. 1 RODO; oraz o podmiotach lub kategoriach podmiotów, którym dane osobowe mogą być przekazywane lub które mogą się o nich dowiedzieć jako wyznaczeni przedstawiciele na terytorium państwa, administratorzy danych.
C) Uzyskaj:
o Aktualizacja, sprostowanie lub, w razie zainteresowania, integracja danych;
o usunięcia, przekształcenia w formę anonimową lub zablokowania danych przetwarzanych z naruszeniem prawa, w tym takich, których zachowanie nie jest konieczne ze względu na cele, dla których dane zostały zebrane lub później przetwarzane;
D) Przedmiot w całości lub w części:
lub • Z uzasadnionych powodów przetwarzania danych osobowych, które Cię dotyczą, nawet jeśli są one związane z celem gromadzenia danych;
lub • Tam, gdzie ma to zastosowanie, przysługują Ci także prawa określone w artykułach. 16-21 RODO (prawo do sprostowania, prawo do bycia zapomnianym, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu), a także prawo do wniesienia skargi do Organu Gwaranta.
E) Cofnij w dowolnym momencie każdą zgodę na przetwarzanie Twoich danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Zgodnie z postanowieniami Gwaranta dotyczącymi ochrony danych osobowych, zgoda wyrażona na prowadzenie działań marketingowych za pomocą zautomatyzowanych metod kontaktu (np. sms, mms, fax, rozmowy telefoniczne, e-mail, aplikacje internetowe) obejmuje także metody tradycyjne metody kontaktu (poczta papierowa lub rozmowa telefoniczna z operatorem). Podobnie sprzeciw wobec prowadzenia działań marketingowych za pomocą zautomatyzowanych metod kontaktu rozciąga się również na tradycyjne metody kontaktu. Twoje prawo do wyrażenia zgody lub skorzystania z prawa sprzeciwu w odniesieniu tylko do jednego z dwóch sposobów prowadzenia działań marketingowych pozostaje nienaruszone.
Aby skorzystać ze swoich praw, możesz wysłać wiadomość na adres e-mail softgeniasrl@onepec.net
Bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych odwołań administracyjnych lub jurysdykcyjnych, masz prawo złożyć skargę do Organu Nadzorczego, jeśli uważasz, że przetwarzanie, które Cię dotyczy, narusza Rozporządzenie UE o ochronie prywatności. Zadbamy o to w ciągu 30 dni od otrzymania Twojego wniosku. W przypadku niezastosowania się do Twojego żądania, w ciągu tych samych 30 dni poinformujemy Cię o przyczynach niezastosowania się oraz o możliwości złożenia skargi do Organu Nadzorczego, który na terytorium Włoch jest Gwarantem ochrony danych osobowych zgodnie z procedurami podanymi na stronie internetowej www.garanteprivacy.it
Pobierz Cookies
tutaj
La soluzione di segnalazione gratuita per la tua azienda.
Rozwiązanie do whistleblowingu dla Twojej firmy

Przydatne linki

HR
Zgodność
Firmy
Szkoły

Informacje kontaktowe

SoftGenia SRL
MILANO (MI) VIALE MONTE NERO 70 CAP 20135
Prawa autorskie 2023 SoftGenia SRL | Numer VAT i kod podatkowy 13220190964 | REA MI-2710671 | Kapitał zakładowy 10.000,00 €
apartmentenvelopeuserphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram