Rewolucyjna rola prawnika w whistleblowingu

Dowiedzmy się, w jaki sposób wiedza prawnicza i najnowocześniejsze oprogramowanie wspierają etykę korporacyjną i przejrzystość, ułatwiając obsługę zgłoszeń whistleblowingu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Znaczenie whistleblowingu

Whistleblowing stał się kluczowym elementem ochrony etyki biznesowej i zapobiegania działaniom niezgodnym z prawem. Termin Whistleblowing pochodzi z języka anglosaskiego i tłumaczy się jako "dmuchanie w gwizdek", metaforę podkreślającą zamiar zgłoszenia niewłaściwego lub nielegalnego postępowania.

Przepisy i specyfika whistleblowingu we Włoszech

Whistleblowing we Włoszech jest regulowany przez ustawę 179/2017, zmienioną później dekretem 24/2023, który rozszerza jej zastosowanie na wszystkie podmioty prywatne zatrudniające ponad 50 pracowników i firmy podlegające jurysdykcji niektórych aktów Unii Europejskiej. Przepisy te wymagają od przedsiębiorstw ustanowienia kanałów zgłaszania naruszeń prawa krajowego i unijnego, przy jednoczesnym zapewnieniu poufności tożsamości sygnalisty i zapobieganiu wszelkim formom odwetu wobec sygnalisty. Obowiązki te wymagają odpowiednich narzędzi i skutecznego modelu organizacyjnego do obsługi whistleblowingu.

Strategiczne znaczenie odpowiedniego oprogramowania do whistleblowingu

W tym kontekście zewnętrzne oprogramowanie ma kluczowe znaczenie dla wspierania procesu zgłaszania nieprawidłowości w firmach zatrudniających ponad 50 pracowników. EuroEtica, na przykład, oferuje innowacyjne rozwiązanie, które skraca proces przyjmowania, monitorowania i zarządzania zgłoszeniami whistleblowingu. Oferuje zaawansowane opcje, takie jak przesyłanie plików, bezpieczny czat i koordynację zespołu, w pełni spełniając wymagania RODO.

Innowacyjny wkład kancelarii prawnej Filippo Celoria w projekt EuroEtica Whistleblowing

Kancelaria prawnika Filippo Celoria, eksperta w dziedzinie prawa pracy, w znacznym stopniu przyczyniła się do ulepszenia "EuroEtica's" Whistleblowing. Opierając się na swojej dogłębnej wiedzy na temat krytycznych kwestii w prawie pracy, a w szczególności sporów pracowniczych, prawnik Celoria zapewnił praktyczny punkt widzenia na zarządzanie whistleblowingiem, zdolny do zapewnienia codziennego, osobistego i wykwalifikowanego wsparcia. Ponadto, w celu zmaksymalizowania wsparcia dla potrzeb każdego użytkownika EuroEtica, interwencja prawnika Celoria może również polegać na opracowaniu konkretnych treści, w tym aktów prawnych niezbędnych do rozwiązania wszelkich sporów.

Il Progetto ‘EuroEtica’: Un'evoluzione per il Whistleblowing

Il progetto “EuroEtica” rappresenta un autentico progresso nell’ambito del Whistleblowing, rispondendo alle necessità delle imprese di adeguarsi alla legislazione e alle migliori best practice. Il software offre tutti gli strumenti necessari per l’interpretazione dei dati, gli indicatori di performance e altre funzioni personalizzabili. EuroEtica è un software d’avanguardia, capace di facilitare la gestione del Whistleblowing, contribuendo a instaurare un ambiente di lavoro più giusto e trasparente.

Avvocato e Software per le Segnalazioni: come EuroEtica e l’avvocato Filippo Celoria supportano le aziende nella compliance normativa

Complessivamente, l’apporto di un avvocato specializzato in Whistleblowing come Filippo Celoria, abbinato all’impiego di un software evoluto come quello di EuroEtica, diventa essenziale per la tutela e la salvaguardia della propria azienda. Affrontando con competenza e professionalità la complessità del settore, l’avvocato Celoria ed il software EuroEtica offrono un valore aggiunto nella la gestione e la salvaguardia dei rapporti di lavoro, delle relazioni con i fornitori e con gli stake holders e più in generale della immagine aziendale, garantendo una gestione efficace ed etica delle tematiche legate al Whistleblowing.

BEZPŁATNE rozwiązanie do whistleblowingu dla Twojej firmy
Whistleblowing Newsletter
Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Informacje kontaktowe

apartmentpencilenvelopeenteruserusersphone-handsetselectcrosslist linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram