Integrity Boost: Anonimowe infolinie zgłoszeniowe

Ustanowienie mechanizmu zgłaszania nieprawidłowości, często nazywanego infolinią ds. etyki lub zgodności, jest kluczowym krokiem dla organizacji, które zachęcają do etycznego zachowania i przejrzystości. Narzędzie to umożliwia pracownikom i innym interesariuszom zgłaszanie potencjalnych nadużyć lub sugerowanie ulepszeń i wydajności w organizacji. Anonimowość jest kluczową cechą tego systemu, pozwalającą osobom zgłaszać problemy dotyczące współpracowników lub przełożonych bez obawy o reperkusje.

Znaczenie mechanizmu zgłaszania nieprawidłowości

Wdrożenie mechanizmu zgłaszania nieprawidłowości świadczy o zaangażowaniu organizacji w docenianie opinii pracowników i reagowanie na ich obawy. Ustanawia kulturę otwartości, w której zachęca się i wspiera ujawnianie nieetycznych praktyk.

Anonimowy charakter tego systemu ma kluczowe znaczenie. Zapewnia ochronę pracownikom, którzy zgłaszają problemy, wydobywając na światło dzienne obawy, które w przeciwnym razie mogłyby pozostać ukryte. Ten aspekt systemu jest szczególnie ważny, aby zrozumieć i złagodzić „efekt osoby postronnej”, w którym osoby mogą nie zgłaszać problemów z obawy przed byciem zidentyfikowanym.

Korzyści z takiego systemu jest wiele, w tym zapobieganie wewnętrznym oszustwom, redukcja kosztów związanych z wysoką rotacją pracowników oraz promowanie bardziej zaangażowanej i produktywnej siły roboczej.

Co więcej, w wielu regionach, takich jak UE, obecność anonimowego mechanizmu zgłaszania nieprawidłowości jest wymogiem prawnym dla organizacji zatrudniających ponad 50 pracowników, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony sygnalistów.

Skuteczne wdrożenie infolinii dla sygnalistów

Sama obecność infolinii dla sygnalistów nie wystarczy. Jego skuteczność zależy od właściwego wdrożenia i świadomości pracowników. Pociąga to za sobą:
Opracuj plan komunikacji: Opracuj jasny plan informowania wszystkich pracowników o istnieniu infolinii. Powinno to obejmować regularne aktualizacje i przypomnienia, aby zapewnić stałą świadomość i znajomość narzędzia.
Zapewnienie szkolenia i orientacji: Istotne jest, aby pracownicy rozumieli, jak korzystać z infolinii i w jakich sytuacjach należy z niej korzystać. Zapewnienie sesji szkoleniowych i jasnych wytycznych może pomóc w zapewnieniu odpowiedniego i skutecznego wykorzystania narzędzia.
Wyznaczenie odpowiedzialnego personelu: Wyznaczenie dedykowanego personelu, wewnętrznego lub zewnętrznego w stosunku do organizacji, do obsługi zgłoszeń dokonywanych za pośrednictwem infolinii i reagowania na nie. Zespół ten musi być przeszkolony w zakresie postępowania z informacjami wrażliwymi i podejmowania działań w związku ze zgłoszeniami w sposób terminowy i poufny.

Miejsce pracy powinno być bezpieczne i zachęcać każdego pracownika do zgłaszania przypadków dyskryminacji.

Wdrożenie tych kroków może zapewnić, że infolinia dla sygnalistów nie będzie tylko formalnością, ale funkcjonalnym i skutecznym narzędziem do utrzymania standardów etycznych i pozytywnego środowiska pracy.

La soluzione di segnalazione gratuita per la tua azienda.
Rozwiązanie do whistleblowingu dla Twojej firmy

Przydatne linki

HR
Zgodność
Firmy
Szkoły

Informacje kontaktowe

SoftGenia SRL
MILANO (MI) VIALE MONTE NERO 70 CAP 20135
Prawa autorskie 2023 SoftGenia SRL | Numer VAT i kod podatkowy 13220190964 | REA MI-2710671 | Kapitał zakładowy 10.000,00 €
apartmentenvelopeuserphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram