Integrity Boost: Anonimowe infolinie zgłoszeniowe

Ustanowienie mechanizmu zgłaszania nieprawidłowości, często nazywanego infolinią ds. etyki lub zgodności, jest kluczowym krokiem dla organizacji, które zachęcają do etycznego zachowania i przejrzystości. Narzędzie to umożliwia pracownikom i innym interesariuszom zgłaszanie potencjalnych nadużyć lub sugerowanie ulepszeń i wydajności w organizacji. Anonimowość jest kluczową cechą tego systemu, pozwalającą osobom zgłaszać problemy dotyczące współpracowników lub przełożonych bez obawy o reperkusje.

Znaczenie mechanizmu zgłaszania nieprawidłowości

Wdrożenie mechanizmu zgłaszania nieprawidłowości świadczy o zaangażowaniu organizacji w docenianie opinii pracowników i reagowanie na ich obawy. Ustanawia kulturę otwartości, w której zachęca się i wspiera ujawnianie nieetycznych praktyk.

Anonimowy charakter tego systemu ma kluczowe znaczenie. Zapewnia ochronę pracownikom, którzy zgłaszają problemy, wydobywając na światło dzienne obawy, które w przeciwnym razie mogłyby pozostać ukryte. Ten aspekt systemu jest szczególnie ważny, aby zrozumieć i złagodzić „efekt osoby postronnej”, w którym osoby mogą nie zgłaszać problemów z obawy przed byciem zidentyfikowanym.

Korzyści z takiego systemu jest wiele, w tym zapobieganie wewnętrznym oszustwom, redukcja kosztów związanych z wysoką rotacją pracowników oraz promowanie bardziej zaangażowanej i produktywnej siły roboczej.

Co więcej, w wielu regionach, takich jak UE, obecność anonimowego mechanizmu zgłaszania nieprawidłowości jest wymogiem prawnym dla organizacji zatrudniających ponad 50 pracowników, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony sygnalistów.

Skuteczne wdrożenie infolinii dla sygnalistów

Sama obecność infolinii dla sygnalistów nie wystarczy. Jego skuteczność zależy od właściwego wdrożenia i świadomości pracowników. Pociąga to za sobą:
Opracuj plan komunikacji: Opracuj jasny plan informowania wszystkich pracowników o istnieniu infolinii. Powinno to obejmować regularne aktualizacje i przypomnienia, aby zapewnić stałą świadomość i znajomość narzędzia.
Zapewnienie szkolenia i orientacji: Istotne jest, aby pracownicy rozumieli, jak korzystać z infolinii i w jakich sytuacjach należy z niej korzystać. Zapewnienie sesji szkoleniowych i jasnych wytycznych może pomóc w zapewnieniu odpowiedniego i skutecznego wykorzystania narzędzia.
Wyznaczenie odpowiedzialnego personelu: Wyznaczenie dedykowanego personelu, wewnętrznego lub zewnętrznego w stosunku do organizacji, do obsługi zgłoszeń dokonywanych za pośrednictwem infolinii i reagowania na nie. Zespół ten musi być przeszkolony w zakresie postępowania z informacjami wrażliwymi i podejmowania działań w związku ze zgłoszeniami w sposób terminowy i poufny.

Miejsce pracy powinno być bezpieczne i zachęcać każdego pracownika do zgłaszania przypadków dyskryminacji.

Wdrożenie tych kroków może zapewnić, że infolinia dla sygnalistów nie będzie tylko formalnością, ale funkcjonalnym i skutecznym narzędziem do utrzymania standardów etycznych i pozytywnego środowiska pracy.

Whistleblowing Newsletter

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
BEZPŁATNE rozwiązanie do whistleblowingu dla Twojej firmy
Whistleblowing Newsletter
Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Informacje kontaktowe

apartmentpencilenvelopeenteruserusersphone-handsetselectcrosslistchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram